Wird geladen ...
^gs^Hsna* W^^s ^^^ w
CENSURA D. ORDINA RIL
Ifis tumThcologorum , tum Aliorum, i»
arte MedicaPeritorum , Tcftimoniis,eo-
que dcprchcnfo, prjefentern Libellum,
tra&anrem de ThermisAquisgranenfibus,
"& A qi i> potabilibus, carumdcm ufibus, & effe&is
nihi • a.fci, & bcmis moribus contrarium contincre,
pcrnvrro, uttypis divulgctur. Datum Aquisgrani,
aNovcmb. 16S7.
Nicolaus Feibus, Archiprcsbyter
Aquisgrancnfis.
^^-•^^••^■E^-^^-^IH-
J V D 1 C I A
DD. THEOLOGORUM,
M E D I C O R U M.
T lbellum,qucm Nobilis& Expcrtiffimus Dorru-
*-*nus Franciscus BLONDELjfenior, Medici-
nxDo&or,de gemino Thermarum Aqucnfium<3e"
Porcctanarum ufu; Vcteri per fitum, novo perP-?-
tum, fecundis.c.uris auttum, & anal.yfi marginali iU
luftratum, elaboravir.arrcnre lcgi, perlegi, rclcgi:
nil in co rcperi, quo m.inus in luccm cxirequcat,
quin potius hanc ipfamilii quanrocius opro , pro
/Bgrorumfolario, Urbis noftraj honorc, & Incola-
rum emolumcnrp. Pbceor.in e.o cccultai aquarum
fhermalium proprietates : admiror operationcs flu-
* * pett*