Page
DEDICATIO .
Pranob/libus , Strcnuis Amplijf . ClariJf . ConfuU
tijf . & Prudentijjimis Viris y ac Dominu %
DD . CONSVLIBVS ,
Pro - Con ( ulibus,Ofticialibus , ac Senatoribus
ScdisRcgalis , Liberas & Impcrialis Civitatis , Incly -
tajque Reipublicje Aquisgrancnfis , DD,Suis
Maecenatibus obfcrvandiflimis & c «
Nobiiiflimi Viri , Ampliffimi Domini .
Ranius , Princeps Romanus , ejr Exercituum Dv -
c7or , Vcftras Aquas 7 ' hermales \ primtss apparenter
coluit , ejr ornavit : dcvitlis Romanis , ejr excufff
Paganifmo , oblivioni Jerme traditas , CAROLVS
CWAGNVS , Imperator , recoluit , munificentiffimc auxit ,
cxornavit , ejr decoravit ; Apolhnique vero reftituit , Publico
commodo , ejr Vtilitati adaptavit . Nobiliffimarum Domina -
tionumVeftrarum Antecejfores Regentes , ejr Scnatorcs , plus -
quam Jape,poft mfxlicia fata,ejrVariasruinas reftaurarunt :
ejr Vos I pfi a nupero bufto , fere generali , accenfts animis
fflendidius reparaftis ; iifdem fervoribus alteratus , aftuans
ipje , Medicus, < jrut Concivis , animatus ; poft hos,ejr ' tantos ci -
neres , quafi e Javiliis prater Balncationis antiquijsimum
ujum ; exorientes novas hicHydropotationcs thcrmalcs »
faluberrimas , Tepidas,Calidas,cjr Frigidas : omnihofttli igne
$ pponendas , fufcitare , ejr evulgare intendo : fcilicet potus Me -
dicinales aquarum veftrarum thcrmaliumpraftantijftmarum ,
cjr illos in confolationem affl/cfifiimerum Concivium , infolamcn
Languentium , ejr in Miferrimorum Infirmorum falutes : eaf -
dem modotypis donoMundo , ejr Medicis approbandas : fecL
frius rationibus elucidare , aucloritatibus confirmare , & expe -
rien -