Page
perfc & iorcm , & ut fpero , fincerifilmam recudo . Sr ; typis
do , & Curiofis offcrocorrc & iorem .
Attamenquiaprsdi & us D - Vander Aa bcnevolumob -
tinuitDire & orcm pro fua rceditioncejufdem probas thcr -
marum noftratiu , ibide in prafatione pofitas : quia multum
clucidationis & curiofitatis ad conceptus thermalium prss -
ftarc poflunt : dc vcrbo ad vcrbum noninutiliter hicin -
fcrendas judicavi cxftant & aliae probae plurima : apud
D . duClos , a DD Parifienfibus fa & itata : , inTraclatuob -
fcrv . Aquar . Min . Galliae , utvidcrc eft .
PROB ^ THERMARUM AQUIS -
GRANENSIUM HOLLANDICvE .
V11 a unquam res,tanto intricata dijficultatis nexu ,
Philofophos , pariter ac Medicos torftt , quamexpli -
catio caloris Thermalis , cjr ejufdcm ortus invejti -
gatio . JjJuorum , cum divcxfas fententi > is exacfc
co/Ietf/U y ipfe Author proponat ; quare crambem bis coffam ,
tanquam tcediofum acnaufeabundum ferculum , B . L . aitatu -
ram , appenere non audemus . Veritas nihil ominus fuffultM .
Expcrimentis Chymicis , ejr Rationibus confirmata , jatis fu -
pcrque demonftrat , genuinam < jr veram Aquec ferventtfimnt ,
indefinenter fcaturtentis,caufam confi/hre tn fale acido concen -
trato , ignea natura gaudcntc ; vel ( ut Nos clarius cxpliccmut )
inparttculu materi * fubtilis , invifcatis , & implicatisparti -
culis crafitortbus,terreffribus, & aquo/is , in maximo motu &
pariium agitationc conjlitutis . Ex hU ; Ignis fubterraneus
fuam origtnem ducit ; nam eontemplantes nos ejus naturam ,
aliam non invenimus , niftpartium ejus actdarum , & fl . utda -
rum nimiam agitationtm , < jr continuam ejus vicinid corporum ,
mutationem . llle vtfcerihustcrr * . intcrioris inclufus , cum
Jiammamfcmpcr nonconcipiat , vclobventilationisipfiusaeric
defc -