Seite
MON0MINTUM
Debitxftetatii & Oh ( ervantU >
Blondel McdDD »
Guiilielmi
Erga
D , FRA NCISCVM BLONDEL
Patrem fuum amanttflimum *
fNter magnifieos Urbis pkudcntis honores ,
* Fas cft . - obfcquiii panbus eoncurrete NAtes *
Ingenuumquo fimui Patri pcrfoivcrcamoris
Officium ; a prirro deducerc nomina fontc ,
Hinciuvat , ficclararferiem poduccre vitar .
AdAfoftmjLegM , iuccm fub luminis aoraf
Primarvam trahisj Sc primis nutririsinannis ;
A \ . cum tcmpus erat , ftudiis intendcrc mcntem R
/ ttaiqtic ingcnuis cxcrevcrat artibus apta ;
Mitterts Auguftum ftud . orum laude Duacur » ,
1 lic tdra fclict ftiidioritm caftra Minervi
Prcfequeris , mcntemquc ( acra iub Pallade forma &
Ut poft emcnfum , non multo remporc , curium ,
Clarusyfpollincacetcbreris Do & or inarte .
iltque fub aprirutn prodiret lueis imago
Bo & nnar , fr £ tlmtdttrum f Stadamque , tbcatruisfi
I Sigis , hic prirHX jaciens fundamina praxis .
Multipliccsubi nempe fcatent de ccrporeterrs
Circuraquaqne trndx , nsedic ^ ris ufibus aprari
Haram naturara , tffeQus , tttltumque rcquiri *
Robur , inexfcaufto ftudip , magnoque laboi « j
Feticcs Curas & profkientia cunftis
Coufiiia impcndis , snuJros edo & us in ufus .
Inde etiam volit - amc tui rumore fagacis
Ingeni » , Treviros occirus , Principis au ? »
Pi « « nuliii Mcdicus prafc & us , puxe w ^ densS