Page
Aquisgranenfium & Porcetanarum ] . jj
C APUTIII .
Vude > & quomodo ^ iqu/t acqttirattt iMinerdia t
& Meta/iai
Llbavius comment . alc . lib . 6 . czv . 1 . enumerans _
■ r 1 11 Enunic -
ca . qur m lntimisterras vilcenbiisrepcriuntur . illa
L 1 r t - n - iat10 co *
hocmodo reccniet . Frecjitenttuttnmetallts occttr - mm ^ xix
runtas ferrum , piumbum,bydrargyrium : rarius in terrx
Argcntum , aurum , fiannum : m mineralibus rncdtis viiceri -
fitl , fit/pbur , alumen , bttumen , fuccinum , auripig - ■ ! * * rc P e "
mcntum , cum fandaracha & arfenico . Infitperfiybium , 1
plumbum cinerettm magnes , pyrttu , varia Marcafita ,
anrctz , argente < t , < tre < z , cryfocola ; in terrarum genertbus
bolt varifochra ferrugo , cadmia fiofidts , glebofa : in [ a -
pidtbus cadmm i . ipidofa , gysfium , marca , lapiS armenus ,
lapts laxjdt ; pr & tereagtmma , & gemmarum fiorcs : in -
fiuper qk ' A ex iis ortuntur , tiel cttm tllts tnventuntur , ut
fecrcmenta , in cjutbusfitnt fiu/igiues , halttus , vapores ,
fcorta , vena mctaHorum , fiuccorum calccs , mintum,C £ -
rufia, < trugo , fierri tahct . & hisfimiliapene infintta : neqtiid
dtcamde fpeciebus , ejua tllisgeneribusfiubfiunt ; utfa/cam - >
moniaco gcmmet , nttro petreo , vttrtolo cosruleo . virtdi ^
nlbo , id efi fory , mifiy , melantcria , Upide oculario
etlumineconcreto , iiqutdo , fofft/i , globofo Q / uccino a/bo ,
fiavo ; affbalto iiejutdo , concreto , an . baro , gagate & py -
y : tefxcundo , areo , argcnteo , aluminofo , chalcanttno ( £ c ,
fa/phure ntgro , rubco , citrino © V .
Qu rum fingulorum naturas , differentias , aut virtu -
rcs , fi quis explicaret,cr , mbem recoquetet, & Le & orem
non nifi prolixo fermone farigaret ; Ideo brevitatis caufa
ad lectiones Aiuhorum , de hiicefcribentiiim,remittimus '
interqtios Agricola,Libavimipfe , Coefius,Geiopius,Be -
canuSjKircherus & c . ex quibus conftatterram ( catercin - j £
numerismineralium & metalloi um fpeciebu ' ; , quas aqua foyJL * '
alluens , utreceptaculum , & vehiculumapciffimum,mul £ cs -
tiplices