Page
r
Otigo
nominis
balnei
Cotocli -
ani .
Rofacci .
Taupcru
Balneum
Cotnclia
aaum de -
fctibicur .
Balncm
lkOia . ; eu .
< | 4 Defotx & potn Thermttrum
C A P U T VI .
De nWtt BalneU , VrbanU S . Cornelii , RofaceU &
Compus Pauperum .
ADictis Bathets Csfaieaiiis , & c . verfus xftivam
folis exortum ad lnterioris Llrbis mcenia ( nam
duplici muro Urbs cindtacit ] eft Ba/neum Cor -
neliartum , ab appenfa tabula S . Cornelii , pro
notionis interfignio fic nommatum : Kofaceum a Rofen
Cive i ] Uodam,cjui id primum erexit . atque infiruxit , mo -
do ab appenfaRofa ; antehac Fullombus tantum infervifie
creditur ; ut adhuc vieinas aqux balnei Pauperum ab iia
ufurpantur : & quianunc fthiul pauperibus gratii defer -
viunt , Balnei Pauperum nomen obtinuit »
Cornelianum balneum magna
domus eft , alveis quinque etiam
ut in Cxfareano , fed indiligentius
apparatis , djftinguitur ; innituntur
alvei partim fcaturiginibus ipfis ,
partimque fcaturigines propriaSj ,
ac fepatatas aut puteos varios ha -
bent ; equibus colliguntur aquaf ^
vel ln ipfis a : dibus , velante sedes , ,
Sc ex his replentui - j ac renovantur
alvei omnes .
Huc ufquc hs tantum fuperne '
dimittuntur : intcr alveos unus efli
fortis , alter fortior , & foniifimus, .
iri qinbus facile , difiicilius & difE -
dllime perfeverac Inirrmi : Ironicer
ReligioliParadifumjPurgatorium ,
& Infernum nuncuparunt , fimfies .
alvei funt inRofaceo .
Ba/neum Rofaceum poft inceit >
diuni pnus anno i ^ Si . a MagiftEatia '
oei - rvauvc ^ — , r ~ um