Page
A
jQcjHitgrAHtnfium & TereeUHarum 4 ^
rnfneralinm leceanrtiniarum , tk ad hoc aprilTimarutn
ropicc pcr epiitonua fupra fuppofitas parres afFecraras ,
ad erficacius ( ur fir ) adigendum remedium , meliufque
falvanda vi/cera ; propterca pra : valer Embrocis , fuperat
Fomenr . » tiones,quandoque lpfas iialneariones ; quoniam
pioj ter cafum , Ik motum cadentis aqua : thermalis,cu -
rjsrubefcit , porique magis aperiunrur , & c major fic rc -
roedii impreino,ac penetratio & c . iniisfunr lecli adfu -
dandum ckc . Pulcherrimum hic vifu , pavimenta horum
ftillicidioiumflonbusfulphureis eifdem thermahbm prx -
c ; ipiratione,quafi inccuftari , ira,uc , fupra eos digito li -
ceac infcnbcre : Quod Stillicidia Lamzvrerdica infacca -
tt , fimum tabularum pag j $ . Sc Balnei fuiartificialii , i »
MenittsfalHUrtbfti & c . nunquam facienr .
C A P U T VII .
DeBdntU Suburbttntf ^ PonetanU : quibufieBalneM *
thrtc fongrumt * ffcftibus \
Xtra Urbis portam , quac ad meridiem ducif ,
haiid niujtum , ad fparium i & usbombards , eft
Vicus ; quiamonte incipiens , platea recli , &
longa , rortiter fatis in Vallem defcendir ; huic
a Porcoium Sylveftrium ohm frequentia Porcetum no -
nicnobiigit .
In eo Vallis cft , ab orru ad occafum , inter daoi
nionres extenfa , in qua plurimi aquarum fervenrium
fontes , lapideis muris , puceorum inftar cinclri , cam in -
tense ' fervences , ut ebullire aquac , tanqiinm in lebere ,
videantur : iis Incola : ignis beneficio , fine ignc fruunturj
porcellos depilant , gallinas deplumant , & c »
Juxta ripam Rivuli « ad prara delabentis , horum fon
tium Domus funr XV . ferme vicinae i . Dominirnm ;
2 . Colubri : j & 4 . Gladii / . Mola ; aure * : 6 . Mo
rionis : 7 . Galli : 8 . Magni Balnei : 9 . Fonris : 10 . Can -
cri . - ii . Mundi iuverfi ; n . Wmi - . i ^ . ^ ingtU : 14 - Rofx ;
G f « b
Porceti
ecimon .
F " ntiuiw
. ibifervof
Balnes -
rum ne »
mina .
f ' *
kuw
Ati