Page
< j8 De fottf & fotit TherwArum ,
& ardoiis icbriuiuxftu , infi immationibus , lirgux fcabnrie , calida
jecorisintemperie ; julapiis , ipfiqueconfueto potuiimmif -
cetur , atqucu quoque „ qui caliduuief £ itiun : ,itidem idem
ufupanr .
Salpetra : ^ ^ y e tr & \ nivi permixtum , acphutaaqua : plcnae ,
tcfugciar . jpjfgmjjpofitunt , e am aquam citiffimerefrigciat , ac con -
glaciat ; quodloianon facitnix , utcrebraexpeiientiacom -
pertumeft . lnimo inrcgionibus Africs , ubi non ningit
■ unquam , nec gelat ; in vino refngirando Afri folo fxpe ni - -
tro nivis aut glaciei defccrum lupplenr . -
FnVidim io . . Tandem Ciq \ ir . faporil > M indifcernendis tcmpera -
rnumelfe mentisfidcseft , utSchola ; communiter volunt , certe fuo
fajior fapore nitrum frigidilfimum efTe facile colligitur ; habcc
piobat . . enim faporem cx acido - auftero - acerbo mixtum , qui trcs
fapores fngiditatem , ex fcholarum przcepto annunciaut .
Hincergo fatis conftat nitrum frigidum effe , non cali -
dum : Ideoque huc ufque in thermahbusaquis his caloriS '
nihil , frigoris multum invenimus . -
hi 1 " Hactenus didba procalonbusfufficiant : quae , fi JEqut
mineiahV - < £ ftirnatores una conferant , anirnadvertent ^ ' » rr4/ » * f # '
um con - contentorum ht hifce thermilibus aquis , frigidorum , ac
tentoiu calidorum quandam ferme acjuipollentiam : unde potius
cjuzdam remperatura temperata poteftate exurget , quam verenda
t * * ™ * ^ temperatura calida ; frigids enimfunt aqua ? , frigidum nie
kritia . trum tn ermale ( fi infit ] frigida terrca mifcella , falesther -
males fine exceiru calidi : fulphur neutrum , falium '
thermaluimPra ; cuifor fubtiles , ad abftrufa morboruin & C
caufarum Morbificarum manuducror,eorumdemquefa -
cultatum Promotor,pulmonum anima,ac nervorumba ! * -
famis . Hinc ad alia argumenta . -
C APUT x r .
C < ttcrarum Objetfiomwt Solutiones \
ouibiis * - . j £ D t » Adverfariorum rationem ' dicimus , quod fupra '
« ujc mi - ca P - ) • nempe , Aquas minerales , ac tuermas duobus
quafi ;