Seite
Acfiiugrdnenfium Porcetanttram .
vel cumeas bibendirempusnoneft congruum has Aquis -
grencnfes thermaies tepidas , ca/id > u , aut frigidat pro J £ -
grotantium falute , ac ibJatio ; non dedignentur , aut dii -
luadeant ; f ; d sequi bonique confulant .
CAPUT XIV .
ThaumaturgU Vfuum Thermdlium ^ Aquisgranen - .
ftum & Porcetanarum .
UemadraodumCIariiT . & ExpertifT . D . ab Heer
, Opufculum fuum Spadacrenes aliquibus ob -
fcrvationibus oppido raris comprobavit , &
confirraavit : ita & Nos non ab fimiliter ex -
emplis , 8c experientiis notiflimis , veri ( fimis,ac
Polyrarillimis , harum aquarum ambos ufus pnecipuos ,
Balucationij Sc PotatienU illuftrabimus , & evulgabimus .
Neveio eafdem enarrando , asfam falfitatiscaptentTher -
inomallyges , fi nomina perfonarum quandoque reticea -
reus , lciant illud ex aliqua neceffitace fecifle ; nihilominus
nudam veritatem apponere cordare , fine fuco , & iincere
profitemur ; iidem Patientes reftituti, & fanati,paffim per
Regua , varias Provincias , & Civitates obambulantcs ^ afle - ^ alnea -
vcrare & confirmarepoterunt , hscfua magnalia thenna - ° ° j ' StU "
liutn Aquisgranenfium deprxdicantcs,ad Antipodas uf - p lcs jj c ; ic
que : conft . ituriq ; morbonim in boclibello . limotatorum lon ^ e
acrecenfitorum quam plurimas exftaie Sanationet tam ve - latcquc
terum Balncationxm , quamnovellarum hic,Potationum . ? ac i eiuc '
Balneationum antiquimmi ufus , & asotfisculis approba -
tillimi , Curariones recenfere ; immenfum opus forer ; , di -
cam paucis , vix unus pro Balneationis ufu , has thermas
accedit , aut frequentat , qvii folatium non confequatur ,
referatquc ( uccurium in fuis afflictionibus ( epiflime pras -
fentaneum , aut dc poft acceflbrium , plerumque aurem
funtParaIytici,Scyatici , dcfluxionibus obnoxii, & c , & alii Q .
alioruni morborum Capitibus / , 6 . & 7 . commemora - porifTi -
rovum afflicti . mura .
R Hunc