Page
SERIES RERUM & MATERIARUM . '
A .
Altare B . M . Virginit . 9
AltaremagnifituminChor » . ibid .
AlveiBalnei Cafareaniamplijfimi
quinque . i8
Alvei parvi Btxlnei 4 . 2 . majoret ,
z . minortf Jp .
Alvei S . Quiriniitidequatuor . j - o .
Alvei S . Cornelij qutnque . 44 -
AlveiBalneiRofaceiquatutr . 45 " .
Alvet Balnei Pauperum duo . ibtd .
ALvet balnei Pauperum quomede
melttis accommodandi . ibid .
Amatores balneorum . t £ .
Ambittu Civitatu . 4 .
Amica k Dotlijf . DD . Medtcis
stutoris petitio . 12S .
Anatomia thermarum harum . 69 .
Antiquifimut futens therma ■
lium . 40 .
Antiquitates fro thermofotatio -
ne . 114 - .
Antiqui ingredientia aquarttm
thermalium . pf .
Apfendix ad DD . Seiefttiffimos
Parificnfes . 75 .
Aqua caltda dulcis ejfeElus . 13
Aqua Cajareana potationibus ap -
tiffima . 4J
' Aqua compofita variorum mine -
raiium fnb/lantias quettnt obti >
nere . 20 .
r + Aqua Medicata imbibuntrealtter
mineralittm Metallorumve V * ■
ret & fubftantw , jt
Aquarttm medicatarum difftrcn -
tia . 14 .
Aqua ad quas fani tmnes cujufvii
atatis , ordinis , fexufve conflut -
re , ut tute uti poffunt . fi
Aqua thermalts bcne Op . Ex -
pugnant tria fumma gcnera
morbsrum . iop
Aqua thermales cur agant in mc *
talla , nen in corpus humanum .
109 .
Aqua thermaies Medicinalet
funt . 10 f .
Aqua thermales bibi poffunt tepi *
dtt , calida , frigida . if .
Aqua thermales non ideo elimi »
nanda quia nttt omnibm prt -
funt . / 04
Aqua thermales n « n funt Medici *
tta univerfala . ioj
Aqua thermala , non fuhjacent
injuriis aut tempefiattbus coeli ,
autfolit . 104 .
Aqua thermales pollentmagisvir •
tutibmt Jiccandi quam hums -
fiandi . 10 f
Aqtta thermalts fubinde juvand &
funt medicamentis . \ t \ .
Aqua thermales virtutibtts pene
innumeru donattt , & admultas
corporis agritudines efficaetjfi -
ma . 42 .
Aqua thermalis qtta eva indurat y
porcellos dept/at , gallinas deplu *
mat . 29 .
f A ( jui ( -