332 ParsII. Sca.ll. Cap.1L Me mbr.XIV.
caritate, & quam fpirituali animo atque oratione
res hujus etiam feculi tractaverit. (4) Docet, quod
admirabilibusfaepeacprorfus infperatis viaruman-
fraclibus Deus homines ad falutemdeducat; v. 10.
quod Deus quandoque peccatis hominum ad
converfionem illorum utatur; vid N.IV.quodde
nemine defperandum fit, etiamfiadextremumne-
quitiae gradum devenerit; quod regeneratio ex
homineinutiliutilemreddat; v. n. quodcumpce-
nitentibus manfveteagendum fit; v. 16.18.quod fer-
vi, fi ad fidem religionemque Chriftianam accedant,
non propterea liberi fiant, v. if, & quodnobisin-
cumbat, fervos invitis dominis etiam Chriftianis
non eripere, fed illos adigere.ut fuum expleant offi-
cium. V.13.1+. Quaecumitafint, laudanda eft beni-
gnitas divina, qUod ex totPaulinisepiftolis, qux
perierunt, hanc tamen mole exiguam, & de re
domeftica agentem, fuperftitem efle voluerit.
VII. Partitio. Continentur verf. XXV.
1. Exordium. v. 1-9.
a. Thema. v. 10-12.
3, Confirmatio. v. 12-21.
4. ConcluflO. V. 2 2-2 5".
VIII. LOCA NOTATV PR/ECIPVE DIGNA.
v.6.10-12-14. 16.
MEMBR VM XIV,
DE EPISTOLA AD HEBR/EOS.
I. Sedes sev Locvs in Ordine Libr.
N.T.B. LVTHER VS in translatione fua germanica
epiftolam ad Ebrseos omnibus canomcis Paali,
Petri & Johannis epiftolispoftpofuit t In can. LIX.
conc.